top of page

Dillbergs i Kalmar har i samband med ett generationsskifte beslutat att fortsättningsvis enbart satsa på sin Bok- & Pappershandel i centrala Kalmar.


Sin verksamhet med utåtriktad företagsförsäljning har man sålt till Nybloms Papper i Kalmar. Med anledning av detta har Lennart Jeansson, ägare av Dillbergs frivilligt begärt utträde ur RKV Gruppen.


Nybloms Papper har endast köpt inkråm och har därför inte någon inblandning i RKV framåt.


För RKV-leverantörernas del innebär det att alla avtal med Dillbergs slutar gälla fr.o.m.

1 maj i år.


RKV vill i samband med detta tacka Lennart med familj och önska dom lycka till med sin generationsväxling och den fortsatta driften av sin Bok- & Pappershandel.


Anders Larsson

VD

67 visningar

Styrelsen i RKV Gruppen är mycket glada över att kunna presentera Anders Larsson som ny VD i RKV Gruppen. Anders tillträder sin tjänst 1 februari 2022.


Vi har haft ett intensivt rekryteringsarbete som givit oss möjlighet att knyta Anders till oss i gruppen. Anders har en gedigen erfarenhet som passar oss väl. Dels från vår bransch men även skaffat sig värdefull erfarenhet från bla Granngården och Biltema. Nu senast kommer Anders från en tjänst på Procurator AB som Category and Sourcing Director.


Anders bor i Malmö med fru och tonårsbarn och kommer ha sin bas på RKV:s kontor i Malmö. Kontaktuppgifter till Anders är:


Anders Larsson anders.larsson@rkv.se, telefon: 072-333 93 71


Vi hälsar Anders välkommen till RKV och ser fram emot att fortsätta utveckla gruppens arbete tillsammans. RKV har avslutat ett framgångsrikt 2021 ser med stor tillförsikt fram emot 2022 tillsammans med alla medlemsföretag och samarbetspartner.


Med vänliga hälsningar


Styrelsen i RKV Gruppen

127 visningar

Mot bakgrund av en ägarförändring i Svexo Pappersmarknad AB där Alloffice Nordic AB tillträder som ny ägare avslutas medlemskapet i RKV gruppen per 2021-11-25. Svexo har rätt att handla på RKV:s avtal i 3 månader från utträdet. RKV önskar Svexo lycka till med sina nya ägare.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen i RKV Gruppen

56 visningar
bottom of page