top of page

Mot bakgrund av en ägarförändring i Kullbergs Kontorsvaror Aktiebolag där Alloffice Nordic AB tillträder som ny ägare avslutas medlemskapet i RKV gruppen per 2023-06-26. Kullbergs har rätt att handla på RKV:s avtal i 3 månader från utträdet. RKV önskar Kullbergs lycka till med sina nya ägare.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen i RKV Gruppen

74 visningar

Det är med stor glädje vi kan informera att Clean Center Sverige AB i Hisings Backa fr.o.m. 1 september är en del i RKV-familjen.


Presentation - Clean Center Sverige AB


Vilka är Clean Center?

Clean Center är en relativt nystartad verksamhet (juni 2022) och har som mål att skapa Göteborgsregionens bästa leverantör av städ/hygien produkter och tjänster samt ett attraktivt sortiment av arbetskläder och personlig skyddsutrustning. Vår butik, kontor och lager finns på Exportgatan 1, Hisings Backa/Göteborg där vi lagerhåller ett attraktivt sortiment av ovanstående produkter som levereras till kund med egna transporter kombinerat med butiksförsäljning.


Hur ser Clean Centers erbjudande ut?

Vår ambition är att erbjuda våra kundsegment en heltäckande lösning av produkter och tjänster som stärker deras konkurrenskraft på marknaden. Det gör vi dels genom ett stort fokus på hög service och en djup kompetens inom de produkter och tjänster vi erbjuder. Erbjudande omfattar allt från ett brett sortiment av produkter till tjänster i form av egen maskinservice, egen utbildningsverksamhet och även flexibla logistiklösningar utifrån kundbehoven.


Vilka kundsegment riktar sig Clean Center mot?

Clean Center har främst fokus på kunder som har behov av en lokal leverantör som värdesätter hög service, kompetens hos personalen och ett attraktivt produktsortiment av städprodukter och personlig skyddsutrustning med konkurrenskraftiga villkor. Idag är de huvudsakliga kundgrupperna städ- och FM-bolag, fastighetsbolag, privat skola och omsorg samt servicenäringen. Allt från små verksamheter till stora företag inom regionen som sträcker sig från Göteborg, Bohuslän, Norra Halland in till Sjuhärdsområdet. Vi vill skapa bra och långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer som bygger på en ömsesidig nytta och förtroende. Vi lever i en hårt konkurrenssatt bransch och tillsammans har vi möjlighet att göra skillnad och skapa mervärden i alla led.


Vilka jobbar på Clean Center?

Vi är i dagsläget 5 medarbetare som arbetar på Clean Center och räknar med att under 2023 omsätta ca 25 msek med en sund lönsamhet. Alla medarbetare har lång erfarenhet av branschen och besitter en hög kompetens inom området för städ/hygien produkter och arbetskläder/personlig skyddsutrustning. Mirjana Stojanova är ensam ägare till Clean Center och även ansvarig för företaget.


För mer information – gå gärna in på www.cleancenter.se

47 visningar

Dillbergs i Kalmar har i samband med ett generationsskifte beslutat att fortsättningsvis enbart satsa på sin Bok- & Pappershandel i centrala Kalmar.


Sin verksamhet med utåtriktad företagsförsäljning har man sålt till Nybloms Papper i Kalmar. Med anledning av detta har Lennart Jeansson, ägare av Dillbergs frivilligt begärt utträde ur RKV Gruppen.


Nybloms Papper har endast köpt inkråm och har därför inte någon inblandning i RKV framåt.


För RKV-leverantörernas del innebär det att alla avtal med Dillbergs slutar gälla fr.o.m.

1 maj i år.


RKV vill i samband med detta tacka Lennart med familj och önska dom lycka till med sin generationsväxling och den fortsatta driften av sin Bok- & Pappershandel.


Anders Larsson

VD

65 visningar
bottom of page