top of page
träd

MILJÖ

Vårt miljö- och kvalitetssystem är en viktig del i utvecklingen av att erbjuda service i rätt tid och med rätt kvalitet. 

Inte bara lösa ord på papper

Vårt miljö- och kvalitetssystem är en viktig del i utvecklingen av att erbjuda service i rätt tid och med rätt kvalitet. RKV har under åtskilliga år varit miljö- och kvalitetscertifierade. Arbetet syftar till att ständigt förbättra RKVs kvalitet och minska miljöbelastningen. I vår värld ska ord som kvalitet och miljö inte bara vara lösa ord på papper, utan en rad medvetna handlingar som ska genomsyra hela verksamheten för att kunna erbjuda kunden bästa möjliga service.

Kvalitet

Kvalitetsarbete handlar till största delen om engagemang för kunden men också om att skapa tydliga rutiner och arbeta systematiskt. RKV arbetar ständigt med dessa frågor med målsättningen att skapa fler nöjda kunder.

Miljö

Eftersom vi arbetar i en bransch med förhållandevis hög miljöpåverkan är vårt miljöarbete av stor betydelse. RKV jobbar hela tiden med miljöfrågor som rör vårt verksamhetsområde och vår målsättning är att erbjuda kunden effektiva transporter och lösningar som ligger i linje med vårt arbete med att minska miljöbelastningen.

bottom of page