menu_rkv

menu_kontakt

menu_harfinnsvi

menu_marknad

menu_varumarken

menu_noa

menu_miljo

menu_nyheter

menu_intranat

menu_english

Nordic Office Alliance

RKV är medlem i Nordic Office Alliance (NOA), en gruppering av nordiska och baltiska kontorsvarukedjor som bildades 2003. Tillsammans tar vi fram produkter under eget varumärke, förhandlar leverantörsvillkor och bedriver försäljningssamarbete gentemot gemensamma kunder i regionen.

NOA är den största oberoende aktören i branschen i Norden och Baltikum och har med sina medlemmar i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland och Litauen en sammanlagd omsättning på ca 4,5 miljarder kronor.


RKV  ¤  Bryggaregatan 19-21, 503 38 Borås  ¤  Tel 033-16 98 90