RKV är miljö- och kvalitetscertifierat enligt FR2000 sedan oktober 2016

FR2000 är ett verksamhetsledningssystem som förutom kvalitet och miljö även ställer krav inom områdena arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning.

Posted in Nyheter.